NeoLife

REBOprodukter är ett familjeföretag hemmahörande i Rönninge söder om Stockholm men vi arbetar där vi själva önskar.

Vi har samarbetat med NeoLife sedan 1993 och tack vare detta samarbete har vi möjlighet att enkelt bedriva verksamhet i över 50 länder runt om i världen.

I början var verksamheten ett sätt att få billigare kvalitetsprodukter för att spara pengar i hushållskassan och att få en liten extra inkomst vid sidan av det vanliga arbetet. Allt detta utan ”måsten” vilket var en förutsättning för att kunna få ihop det med resten av livet (barn, då 3 och 5 år, tar ju som bekant en del tid i anspråk).

Verksamheten har dock vuxit genom åren och gett oss en stadig sidoinkomst och mycket kunskap om hur vi kan leva ett hälsosammare liv. Det har även gett våra barn en möjlighet att idrotta på hög nivå.

Sedan 1999 är jag (Agneta) inte längre anställd av någon annan utan driver egna företag (ett med datautbildningar, främst Microsoft Project och ett med GNLD-verksamheten). Att kunna bestämma själv över min tid och göra mina egna prioriteringar utan att behöva bry mig om vad någon chef eller annan anställd tycker eller intern ”företagspolitik/avundsjuka” är helt underbart.

Det är ett liv jag önskar att alla skulle kunna ha och det är också det som driver mig framåt nu:
Att kunna erbjuda andra människor samma frihet som jag själv har!

Vår affärside